top of page

Právní ujednání

 

Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek je společnost RENTIRO SE, IČO: 29214653, se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2. Autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na těchto internetových stránkách náleží v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, RENTIRO SE. Informace zde uvedené může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů způsobem, který nepoškozuje dobré jméno RENTIRO SE a neodporuje obecně závazným právním předpisům.

 

Snažíme se uvádět co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, může se však stát, že se tyto informace průběžně změní. Proto RENTIRO SE neodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost, ani za jakoukoliv interpretaci těchto informací ze strany uživatele. RENTIRO SE ani nikdo z jejích ředitelů, zaměstnanců, poradců a zástupců nebo jiných osob nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek. Internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku.

 

Cookies používáme především proto, abychom zajistili, že naše internetové stránky řádně fungují, zjistili, jaké jsou Vaše preference, cílili obsah internetových stránek tak, aby lépe odpovídal Vašim požadavkům, které vyplývají z toho, jak internetové stránky procházíte a čemu při jejich procházení věnujete Vaši pozornost. Cookies rovněž využíváme pro určení, jaké služby Vás zajímají a následně Vám případně poskytli jejich nabídku. Cookies nepoužíváme, abychom zjistili Vaše další osobní údaje, avšak údaje, které jejich prostřednictvím máme k dispozici, můžeme případně spojit s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete nebo je získáme jiným způsobem. Využíváme také služeb třetích stran, které při jejich poskytování rovněž používají cookies. Jejich používání se tak řídí vlastní politikou cookies a ochrany údajů třetích stran. Bližší informace získáte zpravidla na internetových stránkách těchto třetích stran. Rozsah, v jakém jsou ukládány jednotlivé typy cookies můžete ovlivnit především nastavením Vašeho prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče považujeme za udělení souhlasu se zpracováním údajů obsažených v cookies, které nejsou k provozu webových stránek potřebné. Změna rozsahu, v jakém umožníte využívat cookies, především rozhodnete-li se pro blokaci cookies, může ovlivnit Váš komfort při procházení našich internetových stránek, případně znemožní některé jejich funkce.

 

RENTIRO SE si vyhrazuje právo obsah internetových stránek kdykoli změnit, bez nutnosti na tyto změny upozorňovat.

 

RENTIRO SE neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran, na které tyto stránky odkazují.

 

RENTIRO SE

1. 1. 2022

bottom of page